Stowarzyszenie Szansa

w Krotoszynie

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla młodzieży

Organizacja wypoczynku letniego oraz zimowego

Realizacja programów edukacyjnych

Nasze świetlice

Nasze świetlice to miejsca, gdzie dzieci i młodzież w bezpiecznej i twórczej atmosferze mogą rozwijać kompetencje społeczne, niwelować deficyty rozwojowe, poznawać siebie i innych, uczyć się i bawić, rozwijać swoje zainteresowania, rozmawiać o swoich trudnościach i potrzebach. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, taneczne, warsztaty tematyczne, systematyczne spotkania społeczności, różnorodne imprezy i wydarzenia. W każdej świetlicy prowadzone są tzw. „odrabianki”, Do ich przygotowania włączane są dzieci oraz wolontariusze Świetlicy. Odbywają się zajęcia indywidualne, pomoc psychologa, logopedy, arteterapia. Dzieci codziennie otrzymują jeden posiłek, Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci Młodszych „Gniazdo” przy ul. Mickiewicza 10, to miejsce dla dzieci w wieku 5-11 lat, Świetlica - Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej to miejsce dla młodych w wieku 11-16 lat. Świetlica Terapii Niepowodzeń Szkolnych w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Zdunowskiej 83 pomaga w usuwaniu przyczyn trudności szkolnych, rówieśniczych, tworzy warunki do zrozumienia siebie, rozwijania swoich mocnych stron Kierownik zespołu świetlic: Lucyna Korsak

Wolontariat młodzieżowy

Siłę naszych świetlic stanowią ludzie, którzy je tworzą, wzbogacają i wspierają. Czy Ty masz pasję, potrzebę dzielenia się z innymi swoim czasem, wiedzą, umiejętnościami? Może prostu masz czas wolny i potrzebę działania - możesz pomagać w nauce, zorganizować u nas ciekawe zajęcia tematyczne, artystyczne sportowe, lub inne.

Co dostaniesz w zamian?

  • wdzięczność dzieci, które potrafią docenić pomoc i życzliwość
  • możliwość udziału w ciekawych projektach oraz współpracy przy ich realizacji
  • możliwość samorozwoju i zdobywania doświadczenia, sprawdzania siebie w nowych sytuacjach
  • rekomendacje do szkoły bądź przyszłej pracy
  • rozwijanie nowych kompetencji, jak: praca w zespole, dyrektywność, kreatywność, samoświadomość, komunikacja, asertywność.
  • Świetną zabawę

  • Szef grupy wolontariuszy: Tomasz Gabryelczyk

„Nie ten przyjaciel co współczuje, ale ten, co pomaga”

~Thomas Fuller.

DZIAŁAJ, WŁĄCZ SIĘ W POMAGANIE, BĄDŹ Z NAMI - DLA INNYCH - ALE I DLA SIEBIE! Pomagać możesz na wiele sposobów

DARCZYŃCY

Gorąco dziękujemy wszystkim Sponsorom i Przyjaciołom. Dzięki Wam dzieci i młodzież otrzymują lepsze warunki pełnego rozwoju. Wasze wsparcie pomaga rozwijać dzieciom to, co w nich najlepsze, a nam pozwala realizować kolejne pomysły.