O nas

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom
oraz wspierania rozwoju psychicznego
dzieci i młodzieży SZANSA w Krotoszynie

Organizacja pozarządowa, prowadząca od 1996r. działalność z na rzecz dzieci i rodzin defaworyzowanych.

Mamy w zespole pedagogów, terapeutów, prawników, kuratorów sądowych, socjologów, specjalistów z zakresu pomocy społecznej.

Naszym celem jest pomaganie młodym ludziom w przezwyciężaniu deficytów i trudności wynikających ze wzrastania w środowisku marginalizowanym, pomoc w sytuacjach kryzysowych, szeroko pojęta profilaktyka oraz praca z rodziną naturalną.

 

 

Czym się zajmujemy?

  • Realizujemy zadania statutowe w oparciu o Gminny Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej, Os. Sikorskiego 7, Świetlicę Socjoterapeutyczną GNIAZDO przy ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie, Swietlicę Terapii Niepowodzeń Szkolnych w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie;
  • Prowadzimy zajęcia rozwojowe, socjoterapeutyczne i inne formy terapii dzieci i ich rodzin.
  • Organizujemy wypoczynek letni w formie obozów socjoterapeutycznych, ferie zimowe;
  • Organizujemy cykliczne festyny pod nazwą „Szansa dla Rodziny”;
  • Prowadzimy programy edukacyjne z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień dla uczniów na terenie szkół;
  • Przeprowadzamy szkolenia dla służb społecznych, wychowawców dot. uzależnień, pracy środowiskowej, przemocy w rodzinie;
  • Prowadzimy poradnictwo rodzinne; warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze i grupy wsparcia dla rodziców
  • Organizujemy edukację społeczną (konferencje, debaty, szkolenia)