Uczestnicy świetlic Stowarzyszenia Szansa spędziły dwa niezapomniane wakacyjne tygodnie w Krościenku nad Dunajcem. 5o-osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami przebywała w ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Karolinka” w Podgórzynie. „Sokolica”. Bliskość i różnorodność szlaków turystycznych pozwoliła na niemal codzienne piesze wędrówki i poznawanie atrakcji Kotliny Jeleniogórskiej. Każdy dzień obfitował w atrakcje i sytuacje sprzyjające rozwijaniu umiejętności społecznych, poznawaniu świata gór i siebie nawzajem. Wędrówki i wycieczki przeplatane były ciekawymi warsztatami, spektaklami profilaktycznymi przygotowanymi przez uczestników, wieczorami karaoke, dyskotekami i rozgrywkami sportowymi, ponieważ ośrodek dysponuje sprzyjających do wszelkich aktywności otoczeniem. Ciekawie wyglądał mecz siatkówki rozgrywany balonami z wodą, dzikie konkurencje „dnia śmiesznych sportów”. Wielką atrakcją były wycieczki autokarowe do Kowar, Jeleniej Góry, Szklarskiej .Poręby, Bolkowa, Książa i atrakcyjnych miejsc Karpacza i w jego otoczeniu. Znaczącym elementem każdego dnia były wieczorne spotkania społeczności obozowej oraz różnorodne działania związane z profilaktyką uzależnień. Tę część programu wieńczyły dwie „rozprawy sądowe”, gdzie na ławie oskarżonych siedziały paczka papierosów i puszka piwa.

Pracy terapeutycznej i wychowawczej w trakcie obozu sprzyjał fakt, że dzieci znają wychowawców, są z nimi związane dzięki całorocznej pracy w świetlicy, przez co nie traci się czasu na etap budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Leniuchowanie nad potokami górskimi i zmaganie się ze zmęczeniem w trakcie zdobywania Śnieżki mamy już za sobą, teraz pozostały wspomnienia i zdjęcia, nad którymi pochylimy się w trakcie zajęć w świetlicy tworząc z nich prezentacje i filmy.

Wyjazd finansowany był w 95 % ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn – realizacja projektu wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlic terapeutycznych w ramach otwartego konkursu ofert. Ponadto wsparcie finansowe otrzymaliśmy od Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Komentarze: